0704-53 14 14


Home » Om oss

Portgiganten är specialist på garageportar, dörrar & fönster – kompletta installationer med kringarbeten

Portgiganten AB ägs av Olof Bondesson och arbetar endast med egna utbildade montörer.

Vi har ett mångårigt samarbete med flera partners som vid större entreprenader utför murning, målning, plåt- och elarbeten.  Vi har även tillgång till portmontörer som tidigare arbetat hos oss och som idag arbetar som egna underentreprenörer.

Portgiganten AB är en av de största fristående garageportspecialisterna i Sverige för försäljning och montering av garageportar och kringliggande produkter såsom port- och grindautomatik, sido- och entrédörrar, samt kompletta entreprenadarbeten. Vi samarbetar med ledande port- och dörrtillverkare. Portgiganten AB har lång erfarenhet från port branschen. Olof ledde produktutvecklingen av Crawfords garageportar under 80- och 90-talet.

Under denna period började marknaden för takskjutportar för villor och privat bruk att utvecklas. Tidigare dominerade slagportar och vipportar vilka hade tradition inom byggmaterialhandeln. Takskjutportar var tidigare starkt förknippat med industriportar. Snabbt uppstod behovet garageportspecialister. Olof medverkade i den första utbyggnaden av Crawfords Garageport Center som nu utgör grunden för dagens garageportspecialister i Sverige. Under ett par år har vi arbetat inom kedjan Garageportexperten. Idag jobbar vi fristående under vårt namn Portgiganten AB.

Vårt mål är att alla våra kunders förväntningar skall uppfyllas eller överträffas. Med vår kompetens och sortiment skall vi alltid kunna erbjuda för kunden den rätta lösningen. Det är vårt ansvar att kunden förstår vad vi erbjuder och vad kunden beställt