Våra tjänster

Privatpersoner

Kompletta kundlösningar för enskilda garageinnehavare, från uppmätning till färdigställt montage och överlämnande. 5 års garanti på arbetet

Läs mer

Kundsupport och stöd för rätt upphandling

 • Kostnadsfri kontroll av ert garage utan köpkrav, gäller även för ”Gör-det-självaren”
 • Kompletta, detaljerade offerter med fasta priser
 • Totalentreprenad inklusive samtliga hantverk
 • Vägledning för ”Gör-det-självaren” och andra hantverkare berörda av garagebygget
 • Kostnadsfri vägledning via telefon och e-post för ”Gör-det-självaren”, även kvällar och helger

Exempel på arbeten

 • Demontering och deponering av gammal port
 • Montering av ny port och ev. portautomatik
 • Rivning av portväggar, soprumsskåp, m.m
 • Breddning och höjning av portöppning
 • Uppbyggnad av ny portvägg i Carportar
 • Anpassningar trösklar/golvfall i betonggolv genom betongbilning, slipning och gjutning
 • Asfaltering in-, upp- och nerfarter till garage i samarbete med PEAB
 • Plåtning och övriga fasadkompletteringar runt porten
 • Anpassning av lys armaturer och övriga elinstallationer
 • Matchande entré-, sido- och förrådsdörrar samt fönster, balkongdörrar, etc.
 • Ytterbelysningar för vägg, knutar och stolpar
 • Grind automatik till slag och skjutgrindar
 • Funktioner för inkoppling av larm
 • Fast förlagd framdragning av 230V eluttag för portautomatik – behörighet hos Elsäkerhetsverket
 • Installation av värmepumpar för effektiv uppvärmning av garage och övriga utrymmen. Vi erbjuder kvalitets värmepumpar luft/luft och luft/vatten upp till 3 kg köldmedel via egen försäljning och montage, vi har personligt och företags certifikat Kat. II, passa på att förbättra ekonomin i uppvärmda garage med nya portar och effektiv uppvärmning

Samfällighet & Bostadsrättsföreningar

Kompletta kundlösningar från en port till hundratals i enskild inbyggnad eller i garagelängor, från kontroll/uppmätning till färdigställt montage och överlämnande. 5 års garanti på arbetet

Läs mer

Support och stöd för upprättande av kravspecifikation för garageportar, kompletterande dörrar och angränsande mark- och byggnadsdelar

Vi erbjuder kvalitets värmepumpar luft/luft och luft/vatten upp till 3 kg köldmedel via egen försäljning och montage, vi har personligt och företags certifikat klass II, passa på att förbättra ekonomin i uppvärmda garage med nya portar och effektiv uppvärmning

I våra anbud erbjuder

 • Kostnadsfri kontroll av era garage för upprättande av offert/anbud (utan köp krav)
 • Förslag till kompletta lösningar med specifikation på samtliga ingående arbeten med fasta eller löpande priser
 • Totalentreprenad för samtliga arbeten och kringliggande hantverk, en ansvarig och en faktura

Exempel på arbeten

 • Demontering och deponering av gammal port
 • Montering av ny port och ev. portautomatik
 • Ombyggnad av fasader på garagelängor, breddning och höjning av portöppning, nya stolpar, mm
 • Plåtning av tak och takkompletteringar (exv. byta ut läckande tak, byta till kondensskyddad takplåt för undvika fuktskador på byggnad och föremål)
 • Anpassningar golvfall i betonggolv genom betongbilning, slipning och gjutning/armering
 • Asfaltering in-, upp- och nerfarter till garage i samarbete med PEAB
 • Plåtning, övrig fasadkomplettering eller annan klädsel runt porten
 • Fast förlagd framdragning av 230V eluttag för portautomatik – vi har behörighet hos Elsäkerhetsverket

Industri- & lagerlokaler

Kompletta kundlösningar, från uppmätning till färdigställt montage och överlämnande. 5 års garanti på arbetet

Läs mer

Kundsupport och stöd för rätt upphandling

 • Kostnadsfri kontroll av ert garage utan köpkrav
 • Kompletta, detaljerade offerter med fasta priser
 • Totalentreprenad för samtliga hantverk
 • Förslag till kompletta lösningar med specifikation på samtliga ingående arbeten

Exempel på arbeten

 • Demontering och deponering av gammal port
 • Montering av ny port och ev. portautomatik
 • Ombyggnad portväggar, breddning och höjning av portöppning, nya stolpar, mm
 • Anpassningar golvfall i betonggolv genom betongbilning, slipning och gjutning
 • Asfaltering in-, upp- och nerfarter till garage
 • Plåtning eller annan klädsel runt porten
 • Plåtning av tak och takkompletteringar
 • Fast förlagd framdragning av 230V eluttag för portautomatik – behörighet hos Elsäkerhetsverket
 • Anpassning av lysarmaturer och övriga elinstallationer
 • Matchande sido- och förrådsdörrar samt fönster, balkongdörrar, etc
 • Ytterbelysningar för vägg, knutar och stolpar
 • Grind automatik till slag och skjutgrindar
 • Funktioner för inkoppling av larm
 • Installation av värmepumpar för effektiv uppvärmning. Vi erbjuder kvalitets värmepumpar luft/luft och luft/vatten upp till 3 kg köldmedel via egen försäljning och montage, vi har personligt och företags certifikat Kat. II, passa på att förbättra ekonomin med nya portar och effektiv uppvärmning

Värmepumpar

Vi innehar företagscertifikat och personligt certifikat Kat II utfärdat av INCERT

Läs mer
 • Installation av värmepumpar för effektiv uppvärmning av garage och övriga utrymmen. Vi erbjuder kvalitets värmepumpar luft/luft och luft/vatten upp till 3 kg köldmedel via egen försäljning och montage, vi har personligt och företags certifikat Kat. II, passa på att förbättra ekonomin i uppvärmda garage med nya portar och effektiv uppvärmning
 • Demontering och deponering av gammal värmepump
 • Montering av ny värmepump
 • Hjälper till att finna rätt placering för bästa värmeekonomi
 • Håltagning för köldmedelrör mellan ute- och innerdel
 • Fast förlagd framdragning av 230V till ute- och innerdel, arbetsbrytare, mm – behörighet hos Elsäkerhetsverket
 • Erbjuder byggnation av lämplig skärmtakslösning och stativlösningar

Kompletta kundlösningar

Vi gör kompletta kundlösningar för enskilda garageinnehavare till hundratals i samfälligheter, från uppmätning till färdigställt montage och överlämnande med hela 5 års garanti på arbetet. Gör din bästa port- & värmepumpaffär hos oss! Från råd & tips - Till montage

Vårt sortiment

Kampanj!

et|icon_percent|

Glöm inte att ni kan få ROT-avdrag!

Kontakta oss

Vi utgår från Tjörn där vi har kontor, lager och portutställning. Vi utför installationer och service på Tjörn, Orust, Stenungsund, Kungälv och Göteborg med kranskommuner.

Besök gärna vår portutställning - ring oss för öppet tider

Portgiganten AB

Hammar 28
471 72 Hjälteby

Tel: 0304-661070
0704-53 14 14
e-post: info@portgiganten.se

Jouröppet via telefon

Vi har jouröppet via telefon och e-post. Ring 0704-53 14 14 eller kontakta oss på info@portgiganten.se, för prisförfrågningar, kostnadsfria hembesök med fast pris offert, service m.m. Använd gärna vår e-post.

Maila oss för prisförfrågningar, kostnadsfria hembesök med fast pris offert, service m.m. 

Om oss

Portgiganten AB ägs av Olof Bondesson och arbetar endast med egna utbildade montörer. Vi är certifierade av våra leverantörer och har el behörighet hos elsäkerhetsverket. Certifikat hos INCERT avseende installation av värmepumpar med "splittade" system kat. II. Värmepumpar är en utmärkt uppvärmning av garaget.
Vi har mångåriga samarbete med flera partners som vid större entreprenader utför murning, asfaltering, målning, plåt- och elarbeten. Vi har också tillgång till portmontörer som tidigare arbetat hos oss och som idag arbetar som egna underentreprenörer.

Portgiganten AB är en av de största fristående garageportspecialisterna i Sverige. Vi har en unik kombination för försäljning och montering av garageportar och kringliggande produkter såsom port- och grindautomatik, sido- och entrédörrar, värmepumpar samt kompletta entreprenadarbeten. Vi samarbetar med ledande tillverkare.

Historik

Portgiganten AB har lång erfarenhet från port branschen. Olof ledde produktutvecklingen av Crawfords garageportar under 80- och 90-talet. Under denna period började marknaden för takskjutportar för villor och privat bruk att utvecklas. Tidigare dominerade slagportar och vipportar vilka hade tradition inom byggmaterialhandeln. Takskjutportar var tidigare starkt förknippat med industriportar. Snabbt uppstod behovet garageportspecialister.

Olof medverkade i den första utbyggnaden av Crawford Garage Door Center som nu utgör grunden för dagens garageportspecialister i Sverige. Under ett par år har vi arbetat inom kedjan Garageportexperten. Idag jobbar vi fristående under vårt eget namn Portgiganten AB.

Vårt mål är att alla våra kunders förväntningar skall uppfyllas eller överträffas. Med vår kompetens och sortiment skall vi alltid kunna erbjuda för kunden den rätta lösningen. Det är vårt ansvar att kunden förstår vad vi erbjuder och vad kunden beställt.

Portgiganten – Specialist på försäljning & installation av garageportar, dörrar & fönster samt värmepumpar